Contact

e-bost: caitomos@me.com

Ffôn yn y DU: 07776137551

Mae’r sesiynau fel arfer yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb, ond mae modd trefnu sesiynau ar-lein os ydych chi’n byw’n bell neu y tu allan i’r DU.

Talu gyda PayPal

Nodwch eich enw a’r swm y cytunwyd arno

Validating payment information...
Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...